Som medlem af Foreningen Udvikling Klintebjerg har man
mulighed for at leje et af de mindre fjordhuse


Hvert forår fordeles ledige fjordhuse efter medlemslisten, hvor dato for indmeldelse er afgørende for placering på ventelisten. Kun betalende medlemmer er med på listen, og medlemskabet gælder for et år ad gangen.

Som lejer af et fjordhus er det vidt forskellige formål og ønsker, som man indretter sig med. Nogle anvender dem til grej og praktiske ting, mens andre som et hyggeligt værested med pynteting, borde og stole – husk blot, at man ikke må overnatte i fjordhusene, og skal overholde husreglerne – ellers er det op til dig.

For at det er en god oplevelse at leje og bruge faciliteterne, så afholder vi to hyggelige arbejdsdage om året, en i foråret og en i efteråret. Det er obligatorisk at deltage i mindst en arbejdsdag, mens den anden er frivillig. Der er altid rigtig god stemning, masser af snak, kolde drinks og pølser på grillen.

Der er pt to klubber, som lejer sig ind i fjordhusene – Klintebjerg SUP klub og Klintebjerg Vinterbadelaug, hvor sidstnævnte har fået tilladelse til at indrette et fjordhus med entré og sauna for deres medlemmer – se mere på deres facebookside: https://www.facebook.com/klintebjerg.vinterbader

Regler for rokering og venteliste til Fjordhusene

→ Dato for betaling giver medlemsnummer

→ Alle medlemmer er på venteliste til fjordhus

→ Betaler man sit kontingent beholder man sit medlemsnummer og sin plads på ventelisten

→ Ønsker man at leje, og står man næst i rækken, får man mulighed for at leje en andel

Nuværende lejere kan komme på rokeringsliste, hvorved man bliver spurgt hvert år, om man har ønsker til anden placering, hvis en andel bliver ledig. Lejere sender en mail til foreningen på udviklingklintebjerg@gmail.com med angivelse af husnummer og ønske til rokering. Se mere under bliv medlem.